Trygg salong for deg som kunde og våre tilsette!

Trygg salong for deg som kunde og våre tilsette!

Covid19-tiltak hjå Floke. For at det skal verta så trygt som mogleg for alle har me laga nokon retningslinjer. Les her korleis me saman best kan handtera frisørbesøket ditt.

HER ER KORLEIS FLOKE HAR FØREBUDD OSS OG KORLEIS ME VIL ARBEIDA I SALONGANE VÅRE FRAMOVER:

1.Alle tilsette hjå oss har gjennomført NFVB sitt E-lærings kurs i smittevern, og har  diplom for gjennomført.
2. Alle kundar som skal til Floke sine frisørar MÅ vaska håret i salongen, sjølv om dette ikkje er eit påbod.
3. Me klipper born, men IKKJE utan hårvask.
4. Me tilstrever 2 meters avstand mellom alle kundar, ikkje 1 meter som påbodet.
5. Alle kundar må bruka håndsprit ved inngangspartiet når dei kjem og går att.
6. Begrensa bruk av mobiltelefon.
7. Frisøren brukar munnbind.
8. Kundane oppfordrast til å bruka munnbind, det er mogleg å kjøpa munnbind hjå oss.
9. Me brukar hanskar i dei høvene me kan, sjølv om det ikkje er eit påbod.
10. Me har begrensa med magasin og aviser framme.
11. Me oppfordrar alle kundar til å ikkje ta på produkta i produkthylla.
12.Unngå å ha nokon med inn i salongen som ikke har time.
13. Me oppfordrar alle våre kundar til å komma presis, slik at det ikkje vert ventetid.
14. Alle kundar må fylla ut skjema vedrørande eigen helsa, det gjer ein digitalt om de booker via app/web, eller i salongen for andre.
15. Me oppfordrar alle kundar til å betala med kort i denne perioden.

Saman skal me klara å gje alle ein god og trygg oppleving. #tryggsalong
Artikkelbilde - Trygg salong for deg som kunde og våre tilsette!

Fleire nyheiter