Støtt din salong ved å kjøpe eit gåvekort

12. mars måtte alle salongar i landet over stenge ned, som eit tiltak mot spreiing av koronaviruset. Salongen er derfor no inne i ei krevjande periode – og me vil i den forbindelse informere deg om at me framleis sel gåvekort.

I kampanjen #Støttdinsalong tilbyr vi kjøp av eit solidarisk gåvekort, som kan nyttast når me opna att. Ved å kjøpe eit gåvekort støtta du din lokale salong i ein økonomisk utfordrande situasjon – og me i salongen kan med tryggleik sjå fram til eit besøk frå deg når vi opna att.

Vi takka for din støtte i ein utfordrande periode, og gler oss til å sjå deg att i salongen. Då står me klar for å ta vare på deg!

Slik kjøper du digitale gåvekort:

I Fixit-appen: Gå tilbake til Heim-skjermen og trykk på Gåvekort i hovudmenyen i botnen av skjermen. Følg instruksjonane.

På heimesida vår: Trykk på Kjøp gåvekort-knappen nedanfor for å sjå dei digitale gåvekorta me tilbyr.
Artikkelbilde - Støtt din salong ved å kjøpe eit gåvekort

Fleire nyheiter